ژوئن 23, 2018
Diesel-Engine-Firing

پیشرفت های حال و آینده ی دیزل

پیشرفت های حال دیزل : از سال 2008 بیشتر سیستم های کامان ریل و یونیت انژکتور شروع به استفاده از پیزوالکتریک به جای سولنوِید در انژکتورها