سپتامبر 29, 2018
Saipa-volvo

خروج ولو دیزل از ایران

پایان همکاری با سایپا دیزل | سخنگوی شرکت ولوو اعلام کرد که در پی تحریم‌های آمریکا دیگر قادر به دریافت پول قطعات خود از ایران نیست و