آوریل 22, 2018

تاریخ پمپ های دیزل بوش

تاریخ پمپ های دیزل بوش تاریخ پمپ های دیزل بوش بوش در سال 1922 شروع به توسعه سیستم تزریق سوخت برای موتورهای احتراق داخلی کرد. چشم